NVO Nieuws 19-02-2021

Nationaal Actieprogramma Onderwijs

Woensdag 16 februari 2021 presenteerden de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven hun al eerder aangekondigde Actieprogramma Onderwijs; een onderwijsbreed plan gericht op herstel na de coronapandemie. De NVO leverde, via de FvOv, de onderwijsvakbond waarbij de NVO is aangesloten, input.

We zijn als NVO positief over het plan; uitgesproken sterk is de ruimte voor scholen om hun eigen plan te ontwikkelen. De NVO roept op om hiervoor de tijd te nemen die nodig is; zodat scholen, samen met ouders en leerlingen, een goede analyse kunnen maken wat zij met hun leerlingen willen bereiken. En ook om te bespreken welke bewezen effectieve manieren zij inzetten om die doelen te bereiken. Het plan biedt dan een uitgelezen kans om, als school, met leerkrachten en ouders samen, in tal van opzichten een ‘nieuw begin’ te maken. Voor orthopedagogen een uniek aangrijpingspunt om mee te sturen op kwaliteit.

Positief vinden we als NVO ook de breedte van het plan, tot en met hoger onderwijs en studenten toe.

De NVO stelt voor om, juist gezien de kansen die het plan biedt, op welk niveau dan ook te spreken in termen van ‘doelen’ en ‘ontwikkelingsperspectief’ in plaats van in termen van ‘achterstanden’ en ‘zittenblijven’.