In de media 28-10-2022

Moeten ouders hun kinderen weer meer ‘goede manieren’ bijbrengen?

NRC.nl - Een vader vraagt raad. Op een volwassene afstappen, een hand geven, je bekendmaken door je naam te noemen, het lijkt wel steeds minder te gebeuren. Bas Levering hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk Magazine geeft advies in de NRC. Zo kun je het er in de klas over hebben. “Het is heel productief om kinderen zelf regels te laten maken want dan houden ze zich er beter aan. Hoe willen we met elkaar omgaan? Geven we een hand, zeggen we ‘goedemorgen’? Leerkrachten kunnen via een ouderavond de ouders erbij betrekken, liefst ook de mensen die doorgaans niet komen.”

> Naar artikel