In de media 04-11-2022

Moeilijk eetgedrag bij jonge kinderen kan ouders tot wanhoop drijven

Vakbladvroeg.nl - Veelal ten einde raad roepen ouders hulp van buiten in. Orthopedagoog en onderzoeker Anouk Spruit pleit in Vakblad Vroeg om nadrukkelijk te letten op barsten in de relatie tussen ouders en kind. “Vanuit het kind gezien zijn de eetmomenten namelijk bij uitstek situaties om deze relatie te ‘testen’. Juist daarom is het uiterst zinvol om tijdens eetmomenten te kijken naar de wisselwerking tussen de ouder en het kind aan tafel. Vaak levert dit concrete aangrijpingspunten op voor de behandeling.”

> Naar artikel