In de media 24-03-2023

Mijn zoon voelt zich verongelijkt

NRC.nl - Voormalig hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Bas Levering en klinisch pedagoog Liesbeth Groenhuijsen geven antwoord op deze opvoedvraag in het NRC. Als je als ouder ervoor kiest om vaker thuis te zijn, dan heeft dit effect op het budget wat te besteden is. Maar hoe ga je hiermee om als mensen in je wijk wél meer te besteden hebben? In deze lezersvraag legt een moeder voor dat haar jongste kind zich verongelijkt voelt. Hij snapt niet waarom hij niet gaat skiën in de voorjaarsvakantie.

> Naar artikel