In de media 26-11-2021

Hoe leer ik mijn kinderen zich stevig te voelen ook als de gezinsovertuigingen afwijken van de norm?

NRC.nl - Die NRC lezersvraag wordt opgepakt door Stijn Sieckelinck (pedagoog en lector Youth Spot). „Toon uw kinderen de waarde van interesse en nieuwsgierigheid. De meeste mensen hebben uiteenlopende redenen om voor of tegen coronavaccinatie te zijn die de karikaturen overstijgen. Niet elke weigeraar doet dit omdat hij ervan overtuigd is dat de overheid een chip wil inplanten, en niet elke voorstander verwacht dat iedereen zich laat prikken zonder vragen te stellen.”

> Naar artikel