In de media 09-09-2022

Met ADHD leg je de problemen die worden ondervonden eenzijdig bij het kind

Drukendwars.nl - Stichting Brein in Beeld interviewde Laura Batstra (hoogleraar orthopedagogiek RUG en oprichter Druk & Dwars). “Ik denk dat we veel kinderen een ADHD-label kunnen besparen door te investeren in het onderwijs en in leerkrachten, door armoede en ongelijkheid aan te pakken en door te werken aan een tolerante en inclusieve samenleving.”

> Naar artikel