In de media 03-12-2021

Mensen met een verstandelijke beperking hebben menslievende zorg nodig

Nederlands Dagblad - Vrijdag 3 december is de Internationale Dag voor mensen met een beperking. Orthopedagoog-generalist Matthijs Heijstek betoogt in het Nederlands Dagblad dat mensen met een verstandelijke beperking vragen om ‘menslievende zorg’. 

Als de zorgsector zich bedrijfsmatig blijft manifesteren, staat dit onder druk. Begeleiders moeten weer de ruimte krijgen om hun oprechte aandacht te geven. “De afgelopen jaren werden bewoners van zorginstellingen ‘cliënten’ en er kwamen managers, zorgproducten, inkoopovereenkomsten. Dit resulteerde in veel vergadertijd en beeldschermtijd voor begeleiders. Tijd die ze niet konden besteden aan de mensen voor wie ze moesten zorgen. 

De relatie tussen begeleiders en mensen met een verstandelijke beperking laat zich in veel gevallen het beste beschrijven als een afhankelijkheidsrelatie. Juist vanwege deze afhankelijkheid is het zo belangrijk dat ouders hun kind kunnen toevertrouwen aan liefdevolle begeleiders die tijd en aandacht hebben voor hun kind en niet worden opgeslokt door de computer en de vergadertafel.”

> Naar artikel