NVO Nieuws 24-01-2024

Mensen met een beperking verdienen plek in regeerakkoord

null

Zorg- en cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen, waaronder de NVO roepen een nieuw te vormen kabinet dringend op om de 2 miljoen mensen met een beperking en hun naasten de noodzakelijke aandacht te geven in het regeerakkoord. Het gaat namelijk níet goed met de positie van deze groep mensen. 

Vooral op het gebied van bestaanszekerheid, zorg, ondersteuning en participatie hebben zij de afgelopen jaren grote achterstanden opgelopen. De kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van deze groep mensen wordt bedreigd door versnipperde wetgeving, bezuinigingen, onevenredige bureaucratie en gebrek aan een integrale visie. 

Om hun situatie beter te begrijpen, is het belangrijk dat politici in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun naasten en met zorgprofessionals. Daarom organiseren VGN, Ieder(in), BPSW, de LFB, de NVAVG en de NVO op 31 januari een bijeenkomst in Nieuwspoort waar bekende en nieuwe Tweede Kamerleden kennis kunnen maken met ervaringsdeskundigen en professionals. 

> Lees verder op de website van VGN of download hieronder de brief met de oproep