NVO Nieuws 01-03-2022

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

De meldcode is onderdeel van de professionele standaard en bestaat uit een stappenplan met een afwegingskader. Op basis van een basismodel met vijf stappen kan een organisatie zijn of haar eigen meldcode ontwikkelen. Op de website van de Rijksoverheid is een basismodel te vinden, dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van een eigen meldcode.

Afwegingskader

Sinds 2019 zijn de vijf stappen in het basismodel uitgebreid met een afwegingskader in stap 4 en 5 van de meldcode. De NVO ontwikkelde samen met andere beroepsverenigingen het afwegingskader voor de beroepsgroepen pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- gezinsprofessionals.

Nuttige links

Veelgestelde vragen