In de media 04-11-2022

‘Meer aandacht nodig voor gesproken taal’

Op school moet net zoveel aandacht komen voor het bevorderen van gesproken taal als voor lezen en spellen. Dat stelt bijzonder hoogleraar Elise de Bree in haar oratie. Op woensdag 9 november aanvaardt ze de bijzondere leerstoel ‘Orthopedagogiek, in het bijzonder taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’ aan de Universiteit Utrecht. “Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat mondelinge taalproblemen op school worden herkend, dat taal voor alle kinderen optimaal wordt aangeboden en dat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen’, aldus Elise de Bree op de website van VOS ABB en in de Nationale Onderwijs Onderwijsgids.