In de media 14-01-2022

Mag oma zich met de opvoeding bemoeien?

NRC.nl - Een dag per week past oma op haar kleinkinderen, (vier en tweeënhalf jaar). Ze ziet dat het goed gaat maar wil graag haar eigen tips aan de ouders geven, bijvoorbeeld over het niet-consequent zijn, of hoge eisen stellen aan een kleuter door hem ‘te verbeteren’ als hij aan het tellen is. 

Orthopedagoog Liesbeth Groenhuijsen (eigen praktijk en doet onderzoek naar co-ouderschap) en Louis Tavecchio (emeritus hoogleraar pedagogiek UvA) geven advies in de NRC. Tavecchio: “Ik zou u aanraden zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat in dit gezin de opvoedgewoontes zijn, maar als het te veel van uw eigen opvattingen afwijkt kunt u er best over praten. Bijvoorbeeld over het niet-consequent zijn: ‘Jullie doen het ene moment dit, en het andere moment dat. Wat moet het kind daar nou van leren?’ Kies het tijdstip en stip de kwestie op een voorzichtige, positieve manier aan: ‘Mag ik hier iets over zeggen?’ En doe het liefst niet te schoolmeesterachtig.”

> Naar artikel