In de media 03-03-2023

Liever maatwerk en een leidraad dan een wettelijk verbod op mobieltjes in klas

VK.nl - De discussie zwelt aan, er is zelfs een petitie gestart Maak van de school een telefoonvrije plek, CDA Tweede Kamerlid René Peters pleit voor een wettelijk verbod op smartphones in de klas en ook minister Dennis Wiersma (OCW) sluit het niet langer uit. Pedagoog en hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving Patti Valkenburg (UvA) betoogt echter in De Volkskrant dat het effect van mobiele telefoons in de klas niet eenduidig is. “Jongeren, ouders en scholen verschillen, ook in hun mening over de telefoon in de klas. Veel scholen zouden geholpen zijn met een leidraad van de overheid, want die is flexibeler dan een wet, kan sneller worden aangepast en biedt plaats aan maatwerk. Kennisnet heeft hiervoor in 2020 al een bruikbare voorzet gegeven in de publicatie Schoolbeleid voor smartphones. Flexibiliteit, aanpassing en maatwerk zijn belangrijker dan een wet in een wereld waarin wat nieuw is ook snel oud is.”

> Naar artikel