In de media 04-02-2022

Les 1, en 2 en 3: jouw lichaam is van jou

NRC.nl - Sinds BNNVARA-programma BOOS tientallen beschuldigingen over machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenshow The Voice of Holland, klinkt ook de oproep te beginnen bij de basis: de opvoeding. Want de boodschappen die kinderen van jongs af aan horen, zijn essentieel, is de redenering. 

Maar hoe doe je dat als ouder, praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Een van de deskundigen die de NRC interviewt is pedagoog Daphne van de Bongardt (Erasmus Universiteit). Zij doet onderzoek naar hoe pubers hun seksualiteit vormen en welke rol hun sociale omgeving daarbij speelt. Kinderen die met hun ouders vaker en op een open manier over seksualiteit praten, vertonen minder risicovol seksueel gedrag en zijn minder vatbaar voor negatieve invloeden op het gebied van seksualiteit van leeftijdgenoten en media. “Dit komt waarschijnlijk doordat kinderen die met hun ouders goed over seksualiteit kunnen praten, beter kunnen inschatten of de verhalen en beelden die ze meekrijgen vanuit hun vriendenkring of de media realistisch zijn of niet. En dat bepaalt weer de mate waarin ze zich door die beelden en verhalen laten beïnvloeden.”

> Naar artikel