In de media 03-02-2023

Laat leeftijdsgrens in jeugdzorg los

NRC.nl - Dat bepleiten onderzoeker kinderrechten Daan Beltman, hoogleraar orthopedagoog Annemiek Harder en hoofddocent orthopedagogiek Elianne Zijlstra in de NRC. Zodra jongeren 18 zijn, wordt de hulp geboden op grond van de jeugdwet vaak stopgezet en is er geen geleidelijke overgang naar vergelijkbare hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En dat leidt tot dakloosheid, stress en veel onzekerheid. Niet leeftijd zou het uitgangspunt moeten zijn voor hulp, maar de mate van kwetsbaarheid en de notie dat elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt naar zelfstandigheid. Het opiniestuk is gepubliceerd in de Week van het Vergeten Kind waarbij deze stichting in een manifest en petitie aandacht hiervoor vraagt.

> Naar artikel