In de media 25-02-2022

Kwetsbare gezinnen hebben de maatschappij nodig

Augeomagazine.nl - Orthopedagogen Jessica Vervoort-Schel en Femke Scheffers doen onderzoek naar veerkracht na ingrijpende jeugdervaringen. In de kindertijd en later, als kinderen zelf ouders zijn geworden, wordt hun functioneren sterk beïnvloed door de samenleving, zeggen ze in Augeo Magazine. Jessica pleit voor steun op verschillende niveaus. “Zo heeft het individu hulp nodig bij het ontwikkelen van zijn regulatievaardigheden, zodat het beter kan omgaan met zijn emoties in plaats van te reageren vanuit een automatische stressreactie. Ouders kunnen steun nodig hebben in de vorm van psychische hulp of traumabehandeling. Professionals moeten meer bijdragen aan het mobiliseren van steunbronnen en krachten in plaats van focussen op problemen en klachten.” Femke wijst er op dat voor mensen met een verstandelijke beperking het oordelen en uitsluiten al begint op jonge leeftijd. “Zij gaan naar het spéciaal onderwijs. Dat geeft al aan dat ze er niet bij horen. En zo is onze samenleving doorspekt van oordelen en hokjes. Het zou meer moeten gaan om inclusie: passend werk, een goede dagbesteding, een gemeenschap waar je bij hoort, je geaccepteerd voelen in de samenleving.”

> Naar artikel