NVO Nieuws 21-05-2021

Kwaliteitsstatuut

Het nieuwe format voor het regiebehandelaarschap is pas in oktober klaar. Partijen, waaronder ook P3NL, die de NVO vertegenwoordigt, verzochten het Zorginstituut daarom onlangs om in 2021 nog gebruik te kunnen maken van de huidige aanmeldformats.

Die formats houden echter geen rekening met de nieuwe beroepen, waaronder de OG. Die zou om een puur technische reden in 2022 dan toch géén regiebehandelaar kunnen zijn.

De NVO zocht daarom onmiddellijk contact met andere belanghebbende organisaties. Ook ontwikkelde de NVO praktische en concrete oplossingen, die we inmiddels al bespraken met een aantal partijen en zullen inbrengen in het Bestuurlijk Overleg ggz op 1 juni a.s.

Kortom, we spannen ons tot het uiterste in om te zorgen dat ook OG-ers nog voor 1 juli 2021 als regiebehandelaar kunnen worden aangemeld.