In de media 08-04-2022

Kindermishandeling bespreken in de klas

Augeomagazine.nl - ‘Als ik had geweten dat het niet mijn schuld was dat mijn ouders nooit naar me omkeken, had ik minder last gekregen van de gevolgen’. Een reactie van een inmiddels volwassen ervaringsdeskundige die in een onveilige situatie opgroeide. Daarom is het zo belangrijk om dit onderwerp op scholen bespreekbaar te maken,’ zegt orthopedagoog Jeanne Gubbels, promovenda aan de Universiteit van Amsterdam in Augeo Magazine. Zij en haar collega’s deden onderzoek naar voorlichtingsprogramma’s over kindermishandeling op scholen. Jeanne komt ook met adviezen in het artikel. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie naar internationale voorlichtingsprogramma’s voor scholen én interviews met ervaringsdeskundige jongeren van 18 tot 30 jaar.

> Naar artikel