In de media 04-11-2022

Kinderen laten onze blinde vlekken zien, ze leggen de vinger op de zere plek

VK.nl - Echter dat denken vanuit perspectief van kinderen doen we vaak niet. Over de komst van de kinderen van IS-strijders, uithuisplaatsingen, de gevolgen van aardgaswinning voor kinderen, en over de toenemende druk die kinderen ervaren is Kinderombudsvrouw en orthopedagoog Margrite Kalverboer te gast bij NPO radio 1 in het programma Mischa! En in De Volkskrant vertelt ze in het artikel ‘Ik heb geleerd hoe wezenlijk aandacht is, het gevoel te worden gezien’ over haar persoonlijke achtergrond en drive en over hoe belangrijk oprechte aandacht voor kinderen is. “Hun problemen zijn vaak terug te voeren op een onverschillige behandeling, op keuzes waar ze niet in gekend zijn. De tragiek is dat we in de hulpverlening tekortschieten, omdat er zoveel niet wordt gezien.”

> Naar artikel