In de media 24-02-2023

Kinderarmoede is een systemisch probleem

Pedagogisch wetenschapper Nicole Lucassen ( EUR) geeft leiding aan een vierjarig onderzoeksprogramma naar een effectieve en duurzame aanpak om kinderarmoede te bestrijden. In EOS Wetenschap vertelt ze erover. Eén op de dertien kinderen in Nederland groeien gemiddeld in armoede op en in Rotterdam is dit zelfs 1 op de 6 kinderen. Opgroeien in armoede heeft effect op alle domeinen van de ontwikkeling van een kind. Het beïnvloed de emotionele, fysieke, cognitieve als gedragsmatige ontwikkeling blijkt uit onderzoek. Nicole: “‘Armoede is vooral een systemisch probleem, zeker bij kinderen. Als we willen ingrijpen op armoede moeten we niet alleen kijken naar hoe we beschermende factoren binnen gezinnen kunnen creëren, maar ook binnen wijken en scholen.”