In de media 25-02-2022

Kabinet, maak complexe zorg niet nóg ingewikkelder

NRC.nl - Orthopedagoog-generalist Matthijs Heijstek maakt zich grote zorgen over de kwetsbare groep mensen met een verstandelijke beperking. Aanleiding is het regeerakkoord. Gaat het Kabinet behandeling in de WLZ overhevelen naar de zorgverzekeringswet? Dat zal desastreuze gevolgen hebben, legt hij uit in De NRC. Mensen met een verstandelijke beperking die in een woonvoorziening verblijven vallen nu onder de wet langdurige zorg waardoor ze recht hebben op een woonplek, begeleiding, dagbesteding en de nodige (para)medische en gedragsdeskundige behandeling. Wanneer het onder de zorgverzekeringswet valt, dreigt expertise van behandelaars zoals orthopedagogen, als dagelijks onderdeel van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking weg te vallen, betoogt Matthijs Heijstek.

> Naar artikel