In de media 26-05-2023

Jeugdzorgexpert: ‘Onze samenleving zou relaxter en inclusiever moeten zijn’

Folia.nl - In het blad Folia komt pedagoog Leonieke Boendermaker aan het woord over de ontstane problemen in de jeugdzorg sinds 2015. Boendermaker is in 2021 aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als leerstoel jeugdzorg en implementatie, en is tevens lector bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Na 2015 zijn er veel vernieuwingen ingevoerd in de jeugdzorg, maar er is ook veel bezuinigd. Boendermaker: “Wat niet ingecalculeerd was is dat vernieuwing ook geld kost, en verandering kost tijd. En omdat de hulp laagdrempeliger werd, deden meer mensen beroep op de jeugdzorg. Zo begonnen de vele problemen in de jeugdzorg.” Volgens Boendermaker moet er meer geld naar professionals. Ook moeten er mogelijkheden zijn om te leren op de werkvloer, te oefenen en feedback te krijgen. Daarnaast is Boender van mening dat we ons meer moeten richten op een samenleving waar kinderen en jongeren kunnen opgroeien met minder stress.

> Naar artikel