In de media 10-12-2021

Investeren in effectieve hulpverleners is de enige redding voor de jeugdzorg

Parool.nl - Het is code rood in de jeugdzorg. Meer tijd en ruimte voor inhoudelijk deskundigen kan code zwart voorkomen, stelt Annemiek Harder (hoogleraar Orthopedagogiek bij Erasmus Universiteit Rotterdam) in het Parool. 

Zet academisch opgeleide gedragswetenschappers daarom vaker aan het roer in de jeugdzorg. Ze pleit er onder meer voor dat geld voor jongeren met complexe problematiek wordt geoormerkt en dat geïnvesteerd wordt in hulpverleners met kennis over goede diagnostiek en effectieve interventies zoals orthopedagogen-generalist en gezondheidszorg-psychologen.

> Naar artikel