NVO Nieuws 17-03-2023

In memoriam: Hans Bosman

Afgelopen week ontvingen bestuur en bureau het verdrietige bericht dat Hans Bosman, voormalig directeur van de NVO, is overleden. 

null

Hans was van 2005 tot 2012 directeur van de NVO en was eerst en vooral een aimabel mens. Hij had vooral veel oog voor de relatie met collega-beroepsverenigingen in binnen- én in buitenland; samen met de toenmalige voorzitter Xavier Moonen was hij een steunpilaar van het internationale netwerk IGHB.

Hij verstevigde het contact met de universiteiten en verbond de Kamer voor Pedagogiek en Onderwijskunde en de NVO, o.a. met de jaarlijkse thesisprijs, die de NVO tot op de dag van vandaag uitreikt. Hij was een voorstander van persoonlijk contact met leden over bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van het lidmaatschap en bracht dat met genoegen zelf in praktijk. Zijn juridische achtergrond kwam de NVO op veel plaatsen en momenten ten goede. Onder leiding van Hans groeide het ledenaantal van de NVO gestaag en stabiliseerde de NVO zich als een in alle opzichten gezonde vereniging. Het bestuur van de NVO is Hans zeer erkentelijk voor alles wat hij voor de NVO heeft betekend en wenst zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.