In de media 14-04-2023

In gesprek over de kiesgerechtigde leeftijd. Moet die verlaagd worden naar 16 jaar?

ND.nl - Uit onderzoek van de NOS bleek dat de verkiezingsoverwinning van BBB een stuk minder overweldigend was geweest als jongeren het voor het zeggen hadden. Volt zou twee keer zo groot zijn geweest. Historicus Patrick van Schie en pedagoog Cathy van Tuijl (Universiteit Utrecht) gaan in het Nederlands Dagblad in gesprek over de vraag of de kiesgerechtigde leeftijd omlaag moet. Cathy van Tuijl: “Als we jongeren het belang laten inzien van stemmen en ze daarin begeleiden is er voor hun toekomst veel te winnen. Nu bepalen ouderen wat goed is voor iedereen en daarin hebben kortetermijnkeuzes de overhand. Hoe drempelverlagend kan het zijn om met scholieren van 14 jaar verkiezingen in scholen te houden, met een soortgelijke procedure als het echte stemmen.”

> Naar artikel