In de media 14-07-2023

In gesprek met Luc Stevens

Oprichter van het NIVOZ en emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens ging in de zomer van 2022 in gesprek met een groep geïnteresseerden uit het onderwijsveld. Op de website van het NIVOZ zijn een aantal korte filmpjes geplaatst van dit gesprek. In ‘De leerling is je motief’ gaat Stevens in op het lerarenberoep als relationeel beroep. Stevens: “Leerlingen zijn jouw kans. Ze zijn je informatiebron, je krachtbron, je inspiratiebron. Je kan het niet zonder je leerlingen, je leerlingen moeten mee willen doen.” Stevens haalt in deze video een essay van de hoogleraar Geert Kelchtermans aan die gaat over de kern van de lerarenprofessie: “Er is eerst de relatie, de pedagogiek, en dan eventueel de didactiek. Die is daar vaak voor een deel van afgeleid. En dat is het mooie van het beroep, en het kwetsbare.”

In ‘De kern van je opdracht ligt bij je leraren' gaat Luc Stevens in op de rol van de leraar als voorlever en het pedagogisch, inclusief, leiderschap van schoolleiders. De kracht zit hem volgens Stevens in de inspiratie en oog voor de samenhang der dingen, waarbij de dingen ook met elkaar een bepaald doel hebben. “Het leven met elkaar heeft zin, het leven met de wereld heeft zin. Dat is voor jonge mensen niet zo makkelijk te verwoorden. Ze moeten het geleefd zien,” aldus Stevens. De vraag is dan waarom leraren ’s-ochtends naar hun werk komen. Stevens: “Als schoolleider zou ik graag die vraag beantwoord zien.” Een schoolleider moet zijn leraren volgens de hoogleraar op een open manier kunnen ondersteunen en ervoor zorgen dat ze goed met hun leerlingen kunnen omgaan. Stevens: “Dat is grote kunst”.