In de media 24-12-2021

Ieder jaar weer krijgen veel baby’s, peuters en kleuters te maken met een verlieservaring

Vakblad Vroeg.nl - Toch staat rouwbegeleiding voor hen nog in de kinderschoenen, constateert orthopedagoog Mariken Spuij in Vakblad Vroeg. 

“Verlies in een gezin is voor jonge kinderen en hun ouders meestal een ontwrichtende ervaring. Als professional kunnen we hen helpen een vorm voor het gemis te vinden. Jonge kinderen hebben in deze periode baat bij extra aandacht. Rouwen bij baby’s, peuters en kleuters is ingewikkeld omdat ze de onomkeerbaarheid van verlies nog niet kunnen snappen. Dat besef ontwikkelt zich zo grofweg vanaf een jaar of 4-5 tot 7 jaar. Maar ondanks dat kinderen niet begrijpen wat dood zijn betekent, ervaren ook heel jonge kinderen, zelfs baby’s, wel alle stress van hun ouders en oudere broertjes en zusjes. Ze reageren dus niet zozeer op het gemis, maar op de spanning die in het gezin hangt.” 

> Naar artikel