In de media 26-08-2022

Hoe ziet kansenongelijkheid er in de praktijk uit, wat is er aan te doen?

NRC.nl - De NRC loopt een half jaar mee in groep acht van basisschool de Witte Vlinder in de Geitenkamp, een achterstandswijk in Arnhem. Het grootste deel gaat na de zomervakantie naar het vmbo. Zouden de leerlingen er anders voor hebben gestaan als ze op een andere basisschool hadden gezeten? In diverse artikelen wordt een beeld geschetst. Zoals in ‘Op kamp met groep 8: ‘Wie als eerste slaapt, wordt geprankt’. Daarin pleit Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht voor gemengde scholen waar kinderen profiteren van het ‘peerlearning-effect’. Uit zijn onderzoek voor gemeente Utrecht, waarbij kinderen uit verschillende buurten met verschillende economische en culturele achtergronden werden gemengd kwamen positieve resultaten naar voren: leerlingen uit de achterstandswijken gingen beter presteren. “Het had duidelijk positieve invloed op hun taal en grammatica.” En: “Het had geen nadelige gevolgen voor de kansrijkere kinderen.”

> Naar artikel