In de media 15-04-2022

Hoe voelen pubers zich?

Volkskrant.nl - Met nieuwe apps en metingen wil hoogleraar orthopedagogiek Loes Keijsers dat achterhalen. In De Volkskrant vertelt ze er over. Zo kunnen pubers met de app Grow It! zelf hun gemoedstoestand bijhouden en allerlei ‘challenges’ spelen. Ze krijgen te zien in welke omstandigheden en bij welke mensen ze zich goed voelen en ook wanneer ze zich minder goed voelen. “De app lanceerden we tijdens de coronacrisis bij ongeveer tweeduizend jongeren. Ze zijn zich – tegen de trend in – in anderhalf jaar tijd beter gaan voelen. Echt zeker weten of het door de app komt doen we niet. Dat gaan we onderzoeken met een controlegroep.”

> Naar artikel