In de media 17-06-2022

Hoe kies je een kinderdagverblijf?

VK.nl - Pedagoog en onderzoeker Katrien Helmerhorst (Rijksuniversiteit Groningen) en Pauline Slot (universitair docent pedagogiek Universiteit Utrecht) beantwoorden deze vraag in De Volkskrant. Slot is ook projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), die beoordeelt of kinderopvanglocaties aan de eisen voldoen. “Vooral tijdens de lunch of het fruithapje kun je als ouders een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de interactie tussen de medewerkers en kinderen. Is er bij die routinemomenten échte aandacht voor het kind, in de vorm van praten en vragen stellen, dan is dat waardevoller dan één keer per week een leuke muziekles of kinderyoga. Bestudeer ook wat gebeurt als de kinderen spelen. Gaan de medewerkers opruimen of koffiedrinken met elkaar, of zit er altijd iemand bij de kinderen op de grond om hen uit te dagen?”

> Naar artikel