In de media 26-05-2023

Hoe grijp je in, als dat probleemgezin familie van je is?

Trouw.nl - Wanneer het misgaat in gezinnen, waarbij kinderen het grootste slachtoffer zijn, is het voor familie, buren of vrienden niet zo eenvoudig om in te grijpen. Aan de hand van twee concrete voorbeelden wordt in dit artikel in Trouw duidelijk waarom de omgeving van het gezin worstelt met de situatie. “Heb je het idee dat het niet goed zit, dan geldt: hoe eerder je steun mobiliseert, hoe beter”, zegt orthopedagoog Merian Bouwmeester, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Voor kinderen zijn de conflicten van hun ouders stressvol en ze vinden het moeilijk dat buren, familie en leraren niet ingrijpen, legt Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek en wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut uit. Uit hun analyse blijkt dat er te snel gekeken wordt naar het meest urgente probleem, namelijk het geweld, en niet naar de onderliggende oorzaken.”

> Naar artikel