In de media 08-07-2022

Hoe gaat het met kinderen na gedwongen terugkeer?

In de International Journal of Children Rights publiceerden orthopedagogen Elianne Zijlstra, Grytsje Bonhage-Talsma, Wendy Post en Margrite Kalverboer wetenschappelijk onderzoek naar leefomgeving en welzijn van kinderen die langdurig in Nederland opgroeiden en gedwongen terug moesten keren naar Armenië. Alle kinderen wilden niet terugkeren en kampten na terugkeer met psychische en identiteitsproblemen. Toegang tot voorzieningen, werk, scholing, leeftijdsgenoten in Armenië was beperkt waardoor het een perspectiefvol bestaan voor kinderen en hun ouders na terugkeer ontbrak. Een van de aanbevelingen is dan ook om het belang van het kind een vaste plek te geven in het migratierecht zodat ook bij terugkeerbeslissingen rekening gehouden kan worden met de implicaties van terugkeer op de ontwikkeling van kinderen.

> Naar artikel