NVO Nieuws 13-04-2023

Hervorm de jeugdhulp nú!

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. 


Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die ons eigenlijk voor januari 2022 was beloofd moet er nu éindelijk komen. Daarom maakten de Samenwerkende Beroepsverenigingen (waaronder de NVO), organisaties van cliënten, hulpverleners en jeugdhulporganisaties samen deze animatie:

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen

Kwetsbare kinderen en hun gezinnen, de zorgverleners in de jeugdhulp én de organisaties daarachter kunnen niet langer wachten op hervormingen. Uitstel is schadelijk. Er zijn namelijk:

  • te lange wachtlijsten en een gebrek aan passend zorgaanbod voor met name jongeren en gezinnen met complexe problemen en kinderen met beperkingen en chronische aandoeningen;
  • een te hoge werkdruk en veel administratie voor jeugdprofessionals;
  • financiële problemen en versnippering van inkoop voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Vóór 1 januari 2022 had er al een ‘Hervormingsagenda Jeugd’ moeten liggen, maar die is er nog steeds niet. In een brief aan de Tweede Kamer schetsen we vorige week hoe lang er al gesproken wordt over noodzakelijke verbeteringen in het jeugdzorgstelsel. We spreken van vier jaar stilstand en noemen diverse rapporten waaruit blijkt dat de in 2015 ingevoerde Jeugdwet onvoldoende verbetering heeft gebracht. Het uitblijven van noodzakelijke hervormingen is dan ook schadelijk.

De financiële impasse tussen Rijk en gemeenten verbergt nu dat er ook inhoudelijk nog een aantal ingewikkelde problemen een oplossing nodig hebben. Dus ook als zij het eens worden over de financiën, ligt er nog steeds geen gedragen Hervormingsagenda. Rijk en gemeenten lijken de Hervormingsagenda Jeugd vooral te zien als een set beleidsintenties, maar wij hebben behoefte aan concrete en afdwingbare afspraken. Dat geeft ons het vertrouwen dat we de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zetten in het verbeteren van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Wij willen dolgraag aan de slag met een Hervormingsagenda Jeugd die leidt tot een beter werkend stelsel, merkbaar voor jongeren, gezinnen en professionals. Maar om alle ambities waar te maken, hebben we een betrouwbare overheid nodig, waarin Rijk en gemeenten met elkaar samenwerken en ervoor zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn en blijven.

Op 20 april 2023 is het Commissiedebat Jeugdbeleid waarin Kamerleden met staatssecretaris Maarten van Ooijen praten over (het gebrek aan) voortgang van de ‘Hervormingsagenda Jeugd’. Die week laten we van ons horen via het filmpje en door aanwezigheid bij de Tweede Kamer. 

Dus: doe mee, deel het animatiefilmpje en roep op tot politieke actie. Maak werk van een gedragen Hervormingsagenda Jeugd.

null