In de media 22-09-2023

Help ouders er voor hun kinderen te zijn

Op Kind en Adolescent Praktijk een pleidooi van de orthopedagogen Marjan de Lange en Mariska van der Steege om binnen de jeugdhulp meer aandacht te hebben voor de ondersteuningsbehoefte van ouders én de jeugdige en vanuit een netwerkgedachte zorg verlenen aan het hele gezin. Het gebrek aan aandacht voor de ondersteuning van ouders verkleint namelijk de kans dat jeugdhulp een duurzaam effect heeft. De Lange en Van der Steege: “Ouders zijn een integraal onderdeel van het leven van een kind. Het is belangrijk om altijd rekening te houden met de context waarin een jeugdige opgroeit en de rol van ouders daarin. Zorgverleners moeten zich richten op wat ouders nodig hebben en niet alleen op wat het kind nodig heeft.”