In de media 18-03-2022

Hechtere gezinsrelaties, betere traumaverwerking?

Augeomagazine.nl - Als in gezinnen waar huiselijk geweld speelt traumabehandeling wordt geboden, krijgen ouders en kinderen die vaak apart van elkaar. Wat zou het effect zijn als we daar systeemtherapie of gehechtheidsbehandeling aan toevoegen? Wat werkt er nu écht bij de aanpak van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe kunnen we die tussen de 90.000 en 127.000 jonge slachtoffers het beste helpen? In Augeo Magazine vertellen GZ-psycholoog Valerie Fictorie en forensisch pedagoog Sabine van der Asdonk over hun onderzoeken. Valerie Fictorie is GZ-psycholoog bij Kenter Jeugdhulp en promovendus bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze werkt aan Rewind and Fast Forward, een effectiviteitsstudie van FITT (Family-based Intensive Trauma Treatment), een intensieve trauma- en gezinsgerichte behandeling voor jongeren. Aan de Universiteit Leiden werkt forensisch pedagoog Sabine van der Asdonk aan Samen stap voor stap vooruit, een onderzoek naar de effectiviteit van trauma- en gehechtheidsbehandeling voor moeders met jonge kinderen na huiselijk geweld.

> Naar artikel