In de media 15-09-2023

Hebben ouders ruzie met de overheid? Dan nemen hun kinderen het wantrouwen over

In het uitgebrachte rapport ‘Waar ik bij ben’ van Kinderombudsvrouw (en orthopedagoog) Margrite Kalverboer, wordt benadrukt dat kinderen vaak de dupe worden als hun ouders conflicten hebben met de overheid. Deze kinderen ervaren stress en verliezen vaak vertrouwen in de overheid. Kalverboer vertelt in Trouw dat naar schatting minstens honderdduizend kinderen worden getroffen door de strijd van hun ouders met de overheid, met inbegrip van kinderen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire. Kalverboer: “De kinderen vinden het vaak lastig om met klasgenoten te praten over hun problemen. Soms gaat hun gezondheid achteruit. Door de ruzies met de overheid staan belangrijke kinderrechten onder druk, zoals het recht op onderwijs en het recht op leven en ontwikkeling.”