NVO Nieuws 20-06-2024

Grote verschillen in het toepassen van gedwongen zorg

Een recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat zien dat er verschillen zijn in de manier waarop zorgaanbieders omgaan met gedwongen zorg. 

Een van de conclusies uit het IGJ-onderzoek is dat nog niet voor iedere cliënt een persoonlijke afweging wordt gemaakt over de noodzaak van vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast blijkt dat niet alle zorgverleners zich voldoende bewust zijn van welke handelingen onder dwang vallen. De bevindingen hebben betrekking op zorgaanbieders die gedwongen zorg toepasten in de gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg in de jaren 2022 en 2023. Komende tijd blijft de inspectie extra kijken naar gedwongen zorg waarbij ze een nieuwe toezichtstrategie gebruiken.

> Lees hier de publicatie van de IGJ