In de media 10-02-2023

Gentle teaching versterkt vertrouwensrelatie cliënt-begeleider

Orthopedagoog en gz-psycholoog Simone Schipper vertelt op het platform kennisplein gehandicaptensector over de interventie ‘Gentle teaching’ (GT) die de erkenningscommissie gehandicaptenzorg onlangs heeft her-erkend. Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking kunnen GT inzetten om een onvoorwaardelijke, wederzijdse vertrouwensrelatie te ontwikkelen. Deze interventie is voor mensen met een verstandelijke beperking die in stresssituaties onvoldoende mogelijkheden tot zelfregulatie hebben. Simone: “Er is steeds meer literatuur beschikbaar over trauma en het effect daarvan op het brein. En de relatie tussen stress en de werking van het brein, maar ook over het belang van menselijk contact. Die aspecten hebben we mee kunnen nemen in de her-erkenning die opnieuw de beoordeling ‘goed onderbouwd’ heeft gekregen.” Simone Schipper is bezig met een promotietraject over het effect en de toepasbaarheid van GT.

> Naar artikel