In de media 22-09-2022

Gebaren verrijken woordenschat van kinderen met Downsyndroom

Er wordt vaak en ten onrechte van kinderen met Downsyndroom gezegd dat zij zich moeilijk uiten. Als er andere communicatievormen, vooral gebaren, worden meegenomen in het communicatieproces dan lijkt hun expressieve taalontwikkeling sterk op die van zich normaal ontwikkelende kinderen. Dit geldt vooral voor het gebruiken van gebaren in de eerste levensjaren van het kind. Orthopedagoog Stijn Deckers (manager kwaliteit & innovatie bij Stichting Milo en docent/onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen schrijft erover in het vakblad Vroeg. “Bij veel professionals en ouders zijn er twijfels over het aanbieden van ondersteunde communicatie, vaak ingegeven door de angst dat een kind, als het zich via gebaren of spraakcomputers goed duidelijk kan maken, niet meer goed leert spreken. Volstrekt ten onrechte. Doordat ze kunnen gebaren en daardoor makkelijker communiceren, krijgen ze veel meer taalaanbod vanuit hun omgeving. Dit stimuleert dus juist hun eigen taalontwikkeling.”

> Naar artikel in het vakblad Vroeg