NVO Nieuws 30-09-2022

Geactualiseerde herregistratie-eisen NVO-kwaliteitsregisters

De herregistratie-eisen voor de NVO-kwaliteitsregisters basis-orthopedagoog en orthopedagoog-generalist zijn geactualiseerd. Het Inhoudelijk Kader en het nieuwe registratiereglement zijn van kracht geworden op 1 november 2022.

De rol van orthopedagogen in de zorg en het onderwijs is de afgelopen decennia veranderd. En niet alleen de rol, maar ook de doelgroepen waarmee orthopedagogen werken en de werkzaamheden die een orthopedagoog uitvoert. Deze veranderingen vormden de aanleiding tot het actualiseren van de herregistratie-eisen voor de NVO-kwaliteitsregisters. De vernieuwde herregistratie-eisen zijn vooral gericht op werkervaring en scholingen en geven o.a. meer ruimte voor deskundigheidsbevordering. Er is een inhoudelijk kader opgesteld waardoor je een goed overzicht krijgt van en meer achtergrond hebt bij de eisen.

Herregistratie-eisen in registratiereglement en inhoudelijk kader

Het nieuwe registratiereglement is ingegaan op 1 november 2022. Vanaf dit moment kun je bijvoorbeeld scholingen op het gebied van communicatie, beïnvloeding, beleid en implementatiewetenschap laten meetellen voor herregistratie. Wel moet je minimaal 20 punten aan geaccrediteerd aanbod en minimaal 20 punten aan vakinhoudelijk aanbod volgen. 

In het inhoudelijk kader vind je de inhoudelijke en beleidsmatige achtergrond van de herregistratie-eisen. Ook geeft het inhoudelijk kader een overzicht van welke werkzaamheden kunnen meetellen voor je herregistratie, welke bij- en nascholingen in aanmerking komen, wanneer gevolgde intervisie of supervisie kan meetellen en welke andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen meetellen. 

Zo’n 60 NVO-leden en de registratie- en accreditatiecommissies van de NVO dachten actief mee bij de actualisatie van de herregistratie-eisen.

Wat betekent dit voor mij?

De actualisatie betekent concreet dat je als orthopedagoog(-generalist) breder scholingen en cursussen mag meetellen voor je herregistratie, ook op het gebied van competenties als bijvoorbeeld kennis en wetenschap, communicatie en organisatie (beleid). Daarnaast wordt de werkervaringseis voor de orthopedagoog-generalist gelijk getrokken met de werkervaringseis van het BIG-register.

Bekijk ook de veel gestelde vragen op onze website.