NVO Nieuws 07-03-2024

Ervaringen naar de rol van IQ bij indicatiestelling en schoolkeuze/plaatsing

De NVO en het NIP krijgen al geruime tijd signalen over de rol van het intelligentieniveau (IQ)  bij de (her)indicatie Wlz en schoolkeuze/plaatsing. Om deze signalen breder te toetsen is een vragenlijst uitgezet naar de rol van IQ binnen een (her) indicatie Wlz en schoolkeuze/plaatsing.

De vragenlijst is ingevuld door 129 orthopedagogen en psychologen. De antwoorden zijn verwerkt tot bijgaande rapportage. De NVO en het NIP gaan de resultaten onder de aandacht brengen bij onder andere het ministerie van VWS en OCW, het CIZ en de PO-Raad/Sectorraad GO. Verder gaan de NVO en het NIP in 2024 aan de slag met het inrichten van focusgroepen om toe te werken naar het loslaten van IQ als harde eis bij zowel de (her)indicatieaanvraag bij het CIZ als bij de schoolkeuze/plaatsing en te zoeken naar een passend alternatief.

Mocht je naar aanleiding van de rapportage mee willen denken of willen reageren, neem dan contact op met Els Snijders (e.snijders@nvo.nl) of met Ilse van der Mark (i.vandermark@nvo.nl).