In de media 17-06-2022

Ellende in de jeugdhulp? Verdubbel het aantal jongerenwerkers

Trouw.nl - Specialistische werkers in de jeugdzorg staan vaak te ver af van de praktijk om echt de problemen aan te pakken, meent pedagoog lector Youth Spot Stijn Sieckelinck in zijn opiniestuk in Trouw. “Voor elke jongerenwerker zijn er maar liefst 15 meer gespecialiseerde jeugdhulpprofessionals actief. Hun werk vertrekt veelal niet vanuit de leefwereld van jongeren maar vanuit classificaties en protocollen, is niet gericht op voorkomen maar op genezen, en brengt veel hogere kosten met zich mee. In plaats van ‘herijking’ ligt een concrete oplossing voor het oprapen: verdubbel het aantal jongerenwerkers van 2000 naar 4000 en laat die samenwerken met scholen en jeugdhulp.”

> Naar artikel