NVO Nieuws 24-06-2022

Ellen Loykens benoemd tot Lid van Verdienste

Donderdag 23 juni 2022 bood de NVO Ellen Loykens met heel veel genoegen het lidmaatschap-van-verdienste aan. Ellen nam op die dag afscheid van de instelling voor Jeugd-ggz, Molendrift, die zij jaren geleden zelf oprichtte en waar zij werkzaam was als directeur behandelzaken. 

null

Ellen is kort na haar studie lid geworden van de NVO en was actief in tal van commissies en de tuchtcolleges van de NVO. Zij ijverde hard mee om de OG op te nemen in de Wet BIG en om de OG als regiebehandelaar in te zetten in de ggz. Beide zijn mede dankzij haar inspanningen gelukt. Op voordracht van de NVO was Ellen tot voor kort bestuurslid van SKJ. De NVO heeft Ellen leren kennen als iemand die zich er met hart en ziel voor inzette om diverse organisaties in de jeugdhulp, onderwijs en ggz met elkaar te verbinden. Daarbij ging zij de discussie, het debat en mensen direct (maar respectvol) aanspreken niet uit de weg. Integendeel. Zij stond altijd voor de NVO klaar als er op wat voor manier dan ook hulp nodig was.

Ledenraad, bestuur en medewerkers van de NVO wensen Ellen heel veel plezier in de nieuwe fase van haar leven, danken haar voor alles wat zij voor de NVO heeft betekend. En wat zij wie weet nog voor de NVO gaat betekenen…