NVO Nieuws 17-11-2023

Eindrapportage “Inzicht in de GZSP”

Op 20 oktober 2023 is door Bureau HHM het document Inzicht in de GZSP gepubliceerd dat is geschreven in opdracht van de VGN.

Inzicht in de GZSP geeft een beschrijving van de positionering, doelgroepen, diagnostiek, behandeling, organisatie en kwaliteit van GZSP in de gehandicaptenzorg. Ook wordt aandacht besteed aan de samenstelling van een behandelteam. 

Het project Inzicht in de GZSP is in september 2022 van start gegaan met als doelen sectorontwikkeling en transparantie. Branche- en beroepsorganisaties NVAVG, NIP, NVO en VGN hebben samen met zorgprofessionals gewerkt aan een zo breed mogelijk gedragen beschrijving van GZSP in de gehandicaptenzorg.

In de klankbordgroep waren het Ministerie VWS, ZN, de NZa en cliëntenorganisaties IederIN en LFB betrokken.