NVO Nieuws 21-01-2022

Eindrapport en factsheet intermediair vrijgevestigden

De NVO komt op voor de positie van zelfstandig gevestigden (of vrijgevestigden). De afgelopen jaren deden we dat in samenwerking met de intermediair vrijgevestigden.

De belangrijkste taak van de intermediair bestond uit het optimaliseren van de relatie tussen gemeenten in Nederland en vrijgevestigde zorgaanbieders, waaronder orthopedagogen, als opdrachtgever en opdrachtnemer. De functie van de intermediair binnen het programma Zorg voor de Jeugd is eind december 2021 geëindigd. In dat kader is, in samenwerking met de NVO, een eindrapport met ‘rode draden’ verschenen en een factsheet om vrijgevestigde aanbieders te positioneren.

In het eindrapport ‘Rode draden’ blikt Janet Kos, na 2 jaar terug op haar werkzaamheden als intermediair vrijgevestigden en de ervaringen die zij daarin heeft opgedaan. Daarin constateert zij dat vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders nog niet​ goed gepositioneerd zijn in de jeugdketen. In het eindrapport komt ook naar voren dat het noodzakelijk is om krachten te bundelen in het jeugdveld én dat door een hybride veld te contracteren van kleine en grote aanbieders, die elkaar complementeren, ervoor gezorgd kan worden dat alle facetten van de jeugdhulp bediend kunnen worden en men voldoende capaciteit heeft.

Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de jeugdhulp is het dus van belang om de positie en toegevoegde waarde van vrijgevestigden inzichtelijk te blijven maken. Dat kan met deze factsheet, waarin onder andere de positionering, kenmerken en kwaliteitscriteria van vrijgevestigden aan bod komen.

> Eindrapport ‘rode draden’
> Factsheet 'Vrijgevestigde aanbieders in de jeugdhulp'