In de media 15-09-2023

"De VVD-koers van maximaal straffen, houdt jongeren alleen maar meer in de criminaliteit."

Trouw.nl - Lees het krachtige betoog van forensisch orthopedagogen en orthopedagoog-generalisten i.o. Afra Sweijen en Femke Staijen in Trouw, waarin ze kritisch kijken naar het effect van de harde aanpak van jonge criminelen. Zij leggen uit waarom het straffen van jongeren als volwassenen de problemen verergert en hoe het recidiverisico toeneemt. Sweijen en Staijen: "Jongeren moeten de kans krijgen om te leren van hun fouten en te groeien als individuen, in plaats van langdurig in een omgeving te zitten die hen verder in de problemen brengt."

> Klik hier voor het artikel