NVO Nieuws 16-04-2021

De Staat van het Onderwijs 2021

‘Benut de crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren’ is de kop van persbericht van de Inspectie van het Onderwijs bij haar jaarlijkse rapport. De coronacrisis biedt een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Nederlandse leerlingen liepen internationaal al langer achter op het gebied van taal en rekenen; de coronapandemie heeft dat versterkt en daarmee ook het risico op kansongelijkheid.

Hoogleraar orthopedagogiek Anna Bosman riep hiertoe, via “Besteed het geld vooral duurzaam” en in de podcast serie Jeugdzorg, hoe nu verder? van CDA kamerlid René Peters eerder toe op. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie op juist basisvaardigheden.

De NVO pleitte al eerder voor duurzame innovatie, toen het Nationaal Actieprogramma Onderwijs inclusief het astronomische bedrag van 8,5 miljard Euro werd aangekondigd. Tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs verscheen deze week ook de Staat van de Ouder, het jaarlijkse onderzoek van Ouders & Onderwijs.

Ouders delen hun ervaringen en mening over bijvoorbeeld de relatie die zij met school hebben, de kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort, medezeggenschap, passend onderwijs. Een van de conclusies is dat ouders massaal kleinere klassen willen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit, kinderen gaan met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas.