In de media 11-02-2022

De noodkreet uit de gesloten jeugdhulp is een roep om actie

NRC.nl - Er is maar een hele kleine groep jongeren waarvoor geslotenheid echt nodig is. Bouw gesloten jeugdhulp z.s.m. af en investeer in het ombouwen naar kleinschalige voorzieningen is de boodschap van hoogleraar orthopedagogiek Annemiek Harder, Jolande uit Beijerse (hoogleraar Justitiële interventies) en Mariëlle Bruning (hoogleraar Jeugdrecht) in de NRC. 

Naast afbouw en ombouw pleiten de hoogleraren voor betere ondersteuning van jeugdzorgprofessionals. “Goede gesloten jeugdhulp bieden kan alleen met goede hulpverleners. Daar is meer voor nodig dan nu doorgaans het geval is. Het gaat om jongeren met moeilijk te hanteren gedrag, dat vergt ervaring en specialistische vaardigheden. Om die te ontwikkelen zijn veel betere arbeidsomstandigheden nodig, evenals coaching on the job. Zorg voor goede ondersteuning van hulpverleners zodat zij een positieve ontwikkeling bij jongeren kunnen stimuleren.

> Naar artikel