In de media 18-02-2022

De impact van Protocol 3.0 en de richtlijn in de praktijk

NKD.nl - Alle praktijken die bij het NKD zijn aangesloten werken sinds 1 januari 2022 volgens het Protocol 3.0 en de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de diagnostiek en de behandeling en wat vraagt het van de expertise in het team? Waar ontstaan mooie kansen en waar zitten mogelijke voetangels? Orthopedagoog-generalist en regiebehandelaar Frédérique Spijkers (praktijk Barend Spijkers) vertelt er over in de NKD nieuwsbrief. “In Protocol 2.0 werden kinderen uitgesloten van de vergoede dyslexiezorg als er nog een andere problematiek speelde die voorliggend was. Ik ben er blij mee dat het enkelvoudigheidscriterium in Protocol 3.0 is losgelaten. De kinderen die lees- en spellingproblemen en een andere problematiek hebben, blijven door de Wet passend onderwijs vaker op de reguliere basisschool. Het nieuwe protocol biedt mogelijkheden om ook deze kinderen goed te kunnen begeleiden.”

> Naar bijdrage