In de media 04-02-2022

De focus op leerachterstanden is ongezond en drukt leerlingen in het nauw

ND.nl - Dat betoogt orthopedagoog Arjen Faber in het ND. Corona heeft er ingehakt bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Laat het rigide idee van onderwijsachterstand los en help jongeren zich weer te ontplooien. ‘Waarom houden we vast aan het idee dat er ‘achterstanden’ zijn die ingehaald moeten worden?’ 

Er worden miljarden euro’s voor uitgetrokken en met ‘bewezen effectieve methoden’ worden dan de achterstanden weggewerkt. Dat werkt volgens Faber niet. “Richt je meer op hoever ben je nu en wat heb je nodig (en wat niet)? “Leerlingen zijn niet alleen op school om te leren, maar ook om te ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Leren en je ontwikkelen lukt vooral als je goed in je vel zit en je verbonden voelt met je omgeving. De focus op leerachterstanden is ongezond en drukt leerlingen in het nauw. Ons beleid moet veel meer stoelen op wat leerlingen op dit moment nodig hebben. Wij moeten ons de vraag stellen hoe wij als docenten, onderwijsassistenten, ondersteuners, directeuren en beleidsmakers dat gaan doen.”

> Naar artikel