In de media 31-08-2023

Daniëlle Goedhart in podcast Spraakmakers

Meer dan een miljoen mensen dreigen op of onder de armoedegrens te komen. In Spraakmakers (NPO radio 1) gaat het over wat het met mensen doet om in armoede te leven en wat de gevolgen zijn voor kinderen die in armoede zijn opgegroeid. Orthopedagoog-generalist en kinderpsycholoog Daniëlle Goedhart komt aan het woord (vanaf 14:32) en legt uit dat de grootste factor die een rol speelt bij het opgroeien in armoede ‘stress’ is. Goedhart: “De stress die je bij ouders terugziet heeft een effect op de ouder-kindrelatie.” Op het moment dat armoede een thema is binnen het gezin is er volgens Goedhart weinig ruimte voor warmte, genegenheid en aandacht. Ook ervaren kinderen stress op het moment dat bepaalde dingen niet kunnen, aldus Goedhart. “Ze kunnen bijvoorbeeld niet sporten,  want daar hebben papa en mama geen geld voor.” Deze stresservaringen hebben grote gevolgen op de lange termijn.

> Klik hier om naar de podcast te gaan